ตีพิมพ์ 2559

2559

 ลำดับที่  ชื่อเรื่อง รายชื่อผู้วิจัย  วารสาร ฐานข้อมูล
 1 Bioaerosols Assessment in the Intensive Care Units of a Tertiary Care HospitalPawit Chaivisit, Thunwadee Tachapattaworakul Suksaroj, Damrongsak Romyen, Thitiworn Choosong สงขลานครินทร์เวชสาร 
2559;34(1):11-25
 TCI
 2Incidence and Risk Factors of Perioperative Stroke in Noncardiac, and Nonaortic and Its Major Branches SurgeryVasivej T, Sathirapanya P, Kongkamol C.Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2016;25(5):1172-1176 ISI  
 3Implementation of evidence-based medicine into a health promotion teaching block for Thai medical studentsLiabsuetrakul T, Suntharasaj T, Sangsupawanich P, Kongkamol C, Pornsawat PGlob Health Promot. 2016 May 6 ISI
 4Breast Conserving Therapy and Quality of Life in Thai Females: a Mixed Methods Study.Peerawong T, Phenwan T, Supanitwatthana S, Mahattanobon S, Kongkamol CAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 2016;17(6):2917-21  ISI
 5Knowledge, attitudes, and practices about tuberculosis and choice of communication channels in ThailandSupa Pengpid, Karl Peltzer, Apa Puckpinyo, Sariyamon Tiraphat, Somchai Viripiromgool, Tawatchai Apidechkul, Chutarat Sathirapanya, Songkramchai Leethongdee, Jiraporn Chompikul, Aroonsri MongkolchatiJ Infect Dev Ctries 2016; 10(7):694-703. ISI
 6การประเมินการรับรู้ของนักศึกษาแพทย์ต่อสภาวะการเรียนรู้ในห้องผ่าตัดใหญ่วัฒน์กร เลาหพิบูลรัตนา, วริยา ฉัตรแดง, สรยา สุนทรสวัสดิ์, ปองพล ชูชื่น, กฤษณะ สุวรรณภูมิ, ฐิติวร ชูสงสงขลานครินทร์เวชสาร 2559;34(1):163-71 TCI
 7การใช้ Smartphone และ Tablet ในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พลเทพ วิจิตรคุณากร, ชิดชนก มาทมาร, ณะนิดา ติรเศรษฐ์, ปกรณ์ อรุณสวัสดิ์, ปรินทร์ บุญธรรม, พฤฒิ คูนลินทิพย์, สุทารัตน์ ตติยบัณฑิตสกุล, สุวดี เอ่งฉ้วน, ปิยะดา กองกมล, ชนนท์ กองกมล, กฤษณะ สุวรรณภูมิ ธรรมศาสตร์เวชสาร 2559;16(4):634-41 TCI
 8Association between Clinical Experience in Trauma and the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ScoresAkaraborworn O., Kongkamol C., Kumkong G.The THAI Journal of SURGERY 2016;37:77-80. Pubmed

Comments