NEW!!


NEW!!
 ***กำหนดสอบคัดเลือก 16 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน (ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ***
 
Comments