ตัวอย่างโปสเตอร์

ตัวอย่างโปสเตอร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา
โปสเตอร์แรก เป็นรายงานการสำรวจและวินิจฉัยชุมชน
โปสเตอร์หลัง เป็นการดำเนินการโครงการในชุมชนและการประเมินผล
Subpages (2): 2559 2560
Comments