ตัวอย่างโปสเตอร์

ตัวอย่างโปสเตอร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา
โปสเตอร์แรก เป็นรายงานการสำรวจและวินิจฉัยชุมชน
โปสเตอร์หลัง เป็นการดำเนินการโครงการในชุมชนและการประเมินผล
Subpages (3): 2559 2560 ปี 2561
Comments